Promítání na Ostaši - Ctibor Košťál

6.1. 2017

5. ročník večerního promítání na Ostaši. Ctibor Košťál - 50. let s fotografií.

www.ostas.eu

Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet
reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304