Zahajovací koncert festivalu Za poklady Broumovska

29.6. 2019

14. ročník letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska zahájíme uvedením novodobé premiéry školské hry Augustina Šenkýře „Dies Numini et Principi“ v podání sólistů a orchestru Národního divadla.

Augustin Šenkýř, benediktinský kněz a ředitel kůru v Emauzském klášteře, autor mnoha chrámových skladeb je dle nejnovějších výzkumů autorem hudby k nalezené školské hře Dies Numini et Principi – Drama musicum Pastoritium z roku 1770, jíž text je uložen v archivu Náchod a hudební autograf v Českém muzeu hudby)/CZ Broumov (in: CZ-Pnm)/, signatura XXXVIII D 363. Skladba vznikla na základě objednávky broumovského kláštera.

Autoři nálezu Jiří Mikuláš a Kamil Remeš komparací textu hry a notového autografu potvrdili jednoznačnou spojitost obou archiválií. Jedná se tedy o unikátně doložený fakt, že i broumovští si nechávali psát hudbu svými odchovanými skladateli, leč dále působícími již mimo benediktinskou „societas“. Jedním z cílů festivalu je oživení krásného broumovského hudebního archivu a uvádění zapomenutých děl z místní provenience.

Sólisté a orchestr Národního divadla v Praze:

Soprán - Yukiko Kinjo
Soprán - Markéta Böhmová
Alt - Stanislava Jirků
Tenor - Jakub Koś
Bas - Roman Vocel

Vstupné dobrovolné. Výtěžek putuje na pomoc skupině broumovských kostelů.

Zahajovací koncert festivalu Za poklady Broumovska

Datum konání:

29.06.2019 18.00 h

Místo konání:

Kostel sv. Vojtěcha - Broumov

Fotogalerie