Aktuality z realizace projektu

Seznam aktivit 2017

Účast na veletrhu RegionTour v Brně 19. – 22. 1. 2017

Zúčastnili jsme se prestižního veletrhu RegionTour v Brně, kde jsme prezentovali regiony Broumovska, Valbřišska a Radkovska v rámci expozice Královéhradeckého kraje.

Účast na Holiday World Praha 16. – 19. 2. 2017

V rámci expozice Královéhradeckého kraje jsme se zúčastnili veletrhu Holiday World v Praze, kde jsme kromě prezentace regionů zúčastnili také odborných seminářů a jednání ATUR České republiky.

Účast na veletrhu Infotour a cykloturistika 10. – 11. 3. 2017

V Hradci Králové jsme na stánku prezentovali novinky pro rok 2017 na hlavní turistickou sezónu a realizovali jsme pro návštěvníky jednotlivých regionů soutěže.

EuroregionTour Jablonec nad Nisou 16. – 18. 3. 2017

Poprvé jsme se v samostatné expozici zúčastnili oblíbeného veletrhu v Jablonci nad Nisou a dali o Broumovsku, Valbřišsku a Radkovsku vědět také v severní části České republiky.

RegionPropag Pardubice 24. – 26. 3. 2017

S vlastní propagací jsme se zúčastnili také veletrhu RegionPropag v Pardubicích, který tak završil naši prezentační jarní sezónu.

Speciální vydání časopisu Moje země

Vyjednali jsme a zrealizovali jsme 8 stránek regionu Broumovska v letním speciálním vydání časopisu Moje země s názvem Broumovsko Vás uchvátí – kde jsme zvali na Broumovsko do turistických atraktivit a k odpočinku.

Spolupráce s odborným časopisem C. O. T.

Po celý rok jsme spolupracovali s odborným časopisem cestovního ruchu C. O. T. Média, kdy jsme na veletrhu v Brně (leden 2017) domluvili celoroční spolupráci a inzerci v novinách v termínu (květen, letní dvojčíslí a říjen 2017). Broumovsko se tak dostalo do podvědomí také odborné veřejnosti.

Zimní vydání časopisu Moje Země

Ve spolupráci s členem Fondu destinace – Teplickými skalami s. r. o. jsme zrealizovali další prezentaci v zimním vydání časopisu Moje země, kde jsme zvali na zimní dovolenou na Broumovsko.

Živé vysílání Snídaně s Novou

Díky našemu vítězství v prestižním soutěži EDEN 2017 v kategorii Česko jede, jsme se dne 23. 11. 2017 zúčastnili živého vysílání v oblíbeném televizním pořadu Snídaně s Novou, kde jsme referovali o možnostech trávení dovolené v regionu v podzimních a zimních měsících.

Veletrh Sport and Life Brno 22. – 24. 11. 2017

Poprvé jsme si vyzkoušeli účast na jiném druhu veletrhu než je veletrh cestovního ruchu a zúčastnili jsme se podzimního veletrhu v Brně.

Seznam aktivit 2018

Fotosoutěž se zaměřením na cykloturistiku

Broumovsko je rájem pro cykloturisty, a proto jsme v termínu od 15. 8. – 15. 11. 2018 zrealizovali cyklosoutěž o krásné ceny – například cyklomikiny, helmy, nářadí na opravu kol. Cyklosoutěž jsme preentovali na Facebooku a hlavní fotografií vyhrál pan Vojtěch Lanta – který přesně zachytil atmosféru, o kterou nám šlo. Těšíme se, že v roce 2019 zrealizujeme.

Víte, že máme billboardy aneb Broumovsko v tištěných médiích?

Kraj pískovcových skal a barokních památek stojí za to navštívit po celý rok a podzimní a zimní krajina je u nás prostě překrásná. V rámci projektu „Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet“ jsme krásy regionu prezentovali v časopisu deníku Mladá Fronta Ona Dnes, v turistickém časopisu Moje Země. O regionu se čtenáři dozvědí ještě v časopisu 5 + 2, mimořádném vydání Reflexu, v Učitelských novinách a také v Deníku. Zároveň jsme umístili billboardy s upoutávkou k zimní návštěvě regionu do Brna, Ostravy nebo cestou do Krkonoš. Pevně věříme, že tyto marketingové aktivity podpoří prodloužení turistické sezóny do zimních měsíců a nalákají k návštěvě nejednoho turistu.

Pracujeme na strategiích

Počátkem listopadu 2018 se sešli zájemci o zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu a Strategie rozvoje geoturistiky a Národního geoparku Broumovsko. Tyto dvě strategie zpracovává Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s., prostřednictvím expertních firem od jara 2018. V dubnu tlumočili účastníci semináře pro veřejnou správu a poskytovatele služeb zpracovatelům strategií své názory na silné a slabé stránky regionu, hrozby a příležitosti v cestovním ruchu. Následně zpracovatelé strategií vyhodnotili souvislosti s dalšími regionálními a nadregionálními rozvojovými dokumenty a opatřili data související s cestovním ruchem. Strategie jsou zpracovány v doporučené struktuře pro tvorbu strategických dokumentů v cestovním ruchu tak, aby byly v souladu s metodickými postupy. Při listopadovém setkání v pracovních skupinách seznámili zpracovatelé účastníky s kvantifikací přínosů a dopadů z cestovního ruchu na Broumovsku. Strategie vyhodnocují možnosti spolupráce s územím Valbřišska a Radkowska, proto se pracovních skupin účastnili rovněž zástupci polských partnerů – destinační společnosti Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska a Gminy Radków. Data obsažená ve strategiích poskytují relevantní argumentaci pro obhájení Broumovska jako významné turistické oblasti v rámci širších regionálních, národních a mezinárodních vztahů. Současně navržené priority a opatření napomohou při rozvoji cestovního ruchu jako součásti rozvoje regionu. V cestovním ruchu je nezbytná výměna informací mezi destinačním managementem, poskytovateli služeb a veřejnou správou, a proto setkávání pracovní skupin bude pokračovat.

Novinářské a bloggerské tripy

Měsíc červenec se ve spolupráci s kongresovou kanceláří Královéhradeckého kraje nesl ve znamení návštěvy německého novináře a bloggerů z celého světa, kteří si v rámci celosvětové konference TBEX konané v Ostravě vybrali pro svůj poznávací výlet Východní Čechy. Na Broumovsku si vyzkoušeli skalní lezení v labyrintech na Ostaši, kde ochutnali i místní kuchyni u Malíků a zejména si užili ranní Adršpašsko-teplické skály, kde fotili ranní mlhy, skalní zákoutí a byli z přírody doslova unešení. Z celého tripu sdíleli moderní Instastories na svých profilech a destinačnímu managementu poskytli také fotografie. Děkujeme za spolupráci kanceláři kongresové turistiky Královéhradeckého kraje a odboru cestovního ruchu KHK za zprostředkování možností prezentovat region do zahraničí.