Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu

Název projektu: Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Termín realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro vznik Globálního Geoparku UNESCO na území Středních Sudet do závěru roku 2020 za cca 1 mil EUR.

Přínos projektu

Přínosem projektu bude zvýšení počtu návštěvníků a pracovních míst prostřednictvím rozvoje geoturistiky a rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu Broumovska, Walbrzyšska a Radkowska (geologicky Střední Sudety). Přínosem bude i dlouhodobá spolupráce mezi partnery, zvýšení konkurenceschopnosti a soudržnosti příhraničního regionu.

Realizační tým

Projekt je realizován českým a dvěma polskými partnery. Vedoucím partnerem a příjemcem dotace je Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. (SDMB). Polskými partnery jsou Gmina Radków a Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska. SDMB v rámci projektu rozvíjí cestovní ruch a geoturistiku v oblasti Broumovska se zaměřením na území vymezené Geoparkem Broumovsko a Chráněnou krajinnou oblastí Broumovsko.

Klíčové aktivity

Aktivity projektu jsou realizovány formou přeshraniční spolupráce. Vymezené regiony se vyznačují významnými přírodními atraktivitami (NP Stolové hory, CHKO Broumovsko, Adršpašsko - teplické skály). Současně se zde nachází řada významných kulturních památek (Zámek Książ, Klášter v Broumově, Bazilika Vambeřice). Významné jsou i památky technické (Stara Kopalnia ve Wałbrzychu, Podziemne miasto Osówka). Tyto prvky přírodního a kulturního dědictví jsou převážně propagovány jednotlivě. Partneři v rámci projektu řeší společný destinační management s využitím geoturistiky a cykloturistiky, jako předpoklad společného rozvoje cestovního ruchu. Realizací dojde k naplnění klíčových aktivit a indikátorů projektu.

KA 1 Řízení projektu
KA 2 Propagační a informační činnosti
KA 3 Stavební práce – lapidárium
KA 4 Vytvoření strategií rozvoje cestovního ruchu a geoturistiky pro cílené území